Słowo Forex wywodzi się od połączenia dwóch angielskich słów „Foreign Exchange” i określa się nim rynek wymiany walut funkcjonujący poza zorganizowanymi systemami wymiany, takimi jak np. warszawska GPW. Międzybankowy rynek Forex każdego dnia generuje obrót rzędu kilku bilionów dolarów. W systemie Forex waluty sprzedawać i skupować można przez 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu. Podmiotami transakcji mogą być brokerzy Forex, banki, inwestorzy indywidualni i spekulanci.